Therapieën

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de
De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol
Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vo
 Het doel van manuele therapie is enerzijds h
Bent u in de eindfase van uw fysiotherapeutische b
Kinderfysiotherapie Als bewegen specialistisc
Fysiotherapie is een vak dat zich bezighoudt met h
Dry Needling Dry needling is een nieuwe behan